Послуги

Форми роботи 5 гарнізонного будинку офіцерів:
концерти і вистави професійних та самодіяльних творчих колективів, молодіжні і сімейні вечори відпочинку, бали, карнавали, дискотеки, конкурси, огляди, аматорські виставки й фестивалі самодіяльної художньої та прикладної творчості;
зустрічі з ветеранами війни, учасниками бойових дій та збройних сил, представниками органів влади, громадськими організаціями патріотичного спрямування ;
Реєстрація 5 гарнізонного будинку офіцерів як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах України проводилась Міністерством оборони України відповідно до чинного законодавства України від 23.03.2016 року № 344
Будинок офіцерів свою фінансово-господарську діяльність здійснює згідно із Законом України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”, Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419, та іншими нормативно-правовими актами.
У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
Закон України “Про культуру”;
директива Міністра оборони України від 29.12.2006 № 57 “Про організацію культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України”;
наказ Міністра оборони України від 01.07.2002 № 218 “Про затвердження Положення про бібліотеки у Збройних Силах України”;
наказ Міністра оборони України від 08.06.2010 № 295 “Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України”;
наказ Міністра оборони України від 10.11.2010 № 583 “Про затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України”.
наказ № 320 від 14.05.2012 Положенням про будинок офіцерів ЗСУ